Astmos dienynas

Astmos kontrolei objektyviai įvertinti sukurta įvairių klausimynų. Jų teiraukitės savo gydytojo.

Klasikinis astmos kontrolės būdas yra pikmetrija.


Pikmetrija

pikimetraiPikmetrija – didžiausios iškvėpimo srovės greičio matavimas. Atliekama pikmetru. Pikmetrija suteikia galimybę patiems pacientams aktyviai dalyvauti gydant ir kontroliuojant ligą, juolab kad šis matavimo būdas leidžia nustatyti prasidedantį sveikatos pablogėjimą dar nesant ligos simptomų. Didžiausia iškvėpimo srovė turi būti matuojama nuolat (jeigu gydytojas nenurodė kitaip), 2 kartus per dieną – ryte ir vakare, maždaug tuo pačiu metu. Patogiausia šią procedūrą atlikti (ir sunkiausia užmiršti) po kasdienio rytinio ir vakarinio dantų valymo.

 

Pikmetrų yra įvairių – nuo pačių paprasčiausių ir pigiausių mechaninių iki sudėtingų ir brangių elektroninių, kurie turi atmintį ir suteikia ligoniui bei gydytojui daugybę papildomų patogumų.

 


Kaip atlikti pikmetriją?

1. Nustatykite pikmetro rodyklę ties nuliu. Paimkite jį taip, kad pirštai nekliudytų rodyklei judėti. Uždėkite kandiklį.
2. Atsistokite arba atsisėskite. Pikmetrą laikykite taip, kad neliestumėte rodyklės. Kuo giliau įkvėpkite per burną.
3. Stipriai apžiokite kandiklį (tik liežuviu neužspauskite kandiklio angos). Smarkiai ir greitai pūskite (iškvėpkite visą orą iš plaučių), kiek tik galite (svarbiausia – nesilenkite į priekį). Kartokite tai tris kartus, užrašykite didžiausius rodmenis. Matuokite ryte ir vakare po 3 kartus, o rodmenis užrašykite pikmetrijos lape.


Pikmetro priežiūra

Pikmetrijos matuoklis yra asmeninis daiktas, kaip dantų šepetėlis, todėl nebūtina jo plauti po kiekvieno matavimo. Užtenka išplauti jį kartą per savaitę. Matuoklį reikia pamerkti 3-5 min. į šiltą ploviklio tirpalą, po to gerai praskalauti tekančiu šiltu vandeniu, gerai nukratyti ir palikti išdžiūti. Panaudotus kandiklius perplauti tekančiu šiltu vandeniu ir palikti išdžiūti.


Kaip nustatyti savo geriausią PEF (didžiausią iškvėpimo srovės greitį)

Išmatuota didžiausia iškvėpimo srovė (PEF, litrais per minutę, l/min.) dar nieko nesako. Jos dydį būtina palyginti su asmeniniu geriausiu.

 

Asmeninį geriausią rodmenį nusistatykite, kai astma nepaūmėjusi. Matuokite PEF du kartus per parą tuo pačiu laiku ryte ir vakare apie 2 savaites. Didžiausias per tą laiką išmatuotas dydis ir bus jūsų geriausias PEF.

 

Matavimų rezultatai turi būti žymimi tam skirtame dienyne. Jis dažniausiai būna pridėtas prie matuoklio.

 

Dienyne reikia pažymėti vadinamąsias „šviesoforo“ zonas.
ŽALIA – 80 % ir daugiau jūsų geriausio PEF
GELTONA – nuo 80 iki 50 % jūsų geriausio PEF
RAUDONA – mažiau kaip 50 % jūsų geriausio PEF

 

Procentai apskaičiuojami taip:
Jūsų išmatuotas PEF dalinamas iš geriausio PEF ir dauginamas iš 100 %.
(PEF išmatuotas / PEF geriausias) x 100%

 

Pateikiamas dienyno pavyzdys
astmos-dienynas

 

Dienyne matote vadinamąsias „šviesoforo“ spalvas.

 

Jeigu išmatuota didžiausia iškvėpimo srovė patenka į ŽALIĄ ZONĄ, viskas gerai, liga kontroliuojama.

 

Jeigu išmatuoti dydžiai 2 ir daugiau kartų per savaitę patenka į GELTONĄ ZONĄ, vadinasi, ligos eiga blogėja – reikia koreguoti gydymą ir/ar kreiptis į gydytoją.

 

Jeigu išmatuoti dydžiai atsiranda RAUDONOJE ZONOJE, būtina skubiai kreiptis medicinos pagalbos.


Informacija paruošta pagal:
1. Rima Norvaišienė, Marius Zolubas, „Astma“, 2012
2. Rima Norvaišienė, Marius Zolubas, „Astma“, 2009
Atnaujinta 2016.04.21