Kaip teisingai naudoti inhaliatorius?

kaip-teisingai-naudoti-inhaliatorius
Vaistų nuo astmos vartojimo būdai

Astmos vaistai gali būti vartojami įvairiai, atsižvelgiant į ligonio amžių ir ligos sunkumą. Įkvepiamieji (inhaliaciniai) vaistai patenka tiesiai į kvėpavimo takus. Inhaliaciniai vaistai yra efektyviausi, o nepageidaujamas poveikis – mažiausias.

 

Yra įvairių inhaliatorių – dozuojamų aerozolinių, miltelinių, srovinių purkštuvų.

 

Labai svarbu tinkamai inhaliuoti vaistus – nuo to priklauso gydymo sėkmė.

 

Inhaliaciniai vaistai gali būti:
1. Dozuojami inhaliatoriai (naudojami su tarpine arba be jos).
2. Sausų miltelių inhaliatoriai: „AEROLISER“, „Discus“, „EASYHALER“, „Turbuhaler®“ ir kt.
3. Tirpalai ampulėse, inhaliuojami sroviniais purkštuvais.


Kaip naudoti „Nexthaler“?

Picture 1

1. PIRMASIS ŽINGSNIS – ATIDARYTI
• Tvirtai laikykite inhaliatorių vertikalioje padėtyje.
• Patikrinkite likusių dozių skaičių: bet koks skaičius nuo „1“ iki „180“ rodo, kiek liko dozių.
• Iki galo atidarykite dangtelį. (Prietaiso dangtelis susijęs su dozės pakrovimo sistema – dozę galima įkvėpti, kai dangtelis pilnai atidarytas).
• Prieš įkvėpimą iškvėpkite tiek giliai, kiek Jums patogu. (Negalima iškvėpti į inhaliatorių.)

 
 
 

Picture 22. ANTRASIS ŽINGSNIS – ĮKVĖPTI
• Jei įmanoma, įkvėpimo metu stovėkite arba sėdėkite vertikalioje padėtyje.
• Pakelkite inhaliatorių, pridėkite jį prie burnos ir lūpomis apgaubkite kandiklį. (Laikydami inhaliatorių, neuždenkite oro ventilio, bei  neįkvėpkite pro oro ventilį.)
• Greitai ir giliai įkvėpkite pro burną.

Dozės įkvėpimo metu galite pajusti tam tikrą skonį.
Dozės įkvėpimo metu galite išgirsti ar pajusti spragtelėjimą.
Negalima įkvėpti pro nosį.
Įkvėpimo metu inhaliatoriaus negalima atitraukti nuo lūpų.

• Inhaliatorių atitraukite nuo burnos.
• Sulaikykite kvėpavimą 5-10 sekundžių ar ilgiau.
• Lėtai iškvėpkite (Negalima iškvėpti į inhaliatorių.)
 
 
 
Picture 3

3. TREČIASIS ŽINGSNIS – UŽDARYTI
• Grąžinkite inhaliatorių į vertikalią padėtį ir iki galo uždarykite dangtelį.
• Patikrinkite, ar dozės skaičiavimo langelyje esantis skaičius sumažėjo vienetu.
• Jei reikia įkvėpti dar vieną dozę, pakartokite veiksmus.

Jei dangtelis atidaromas ir uždaromas be įkvėpimo, tai pakrauta dozė grįžta į rezervuarą be nereikalingo naudojimo ar papildomo pridėjimo prie kitos dozės.

 

Dėmesio. „Nexthaler“ valymui NAUDOTI VANDENĮ AR SKYSTĮ DRAUDŽIAMA. Inhaliatorius turi būti sausas.


Kaip naudoti „Aerolizer“?

1. Nuimkite dangtelį nuo „Aerolizer“.

2. Laikydami „Aerolizer“ pagrindą, atidarykite kandiklį rodyklės kryptimi.

3. Įsitikinkite, kad Jūsų pirštai visiškai sausi. Kapsulę išimkite iš folijos paketėlio prieš pat vartojimą ir padėkite ją tiksliai ant kapsulės kameros dugno.

4. Uždarykite kapsulės kamerą sukdami kandiklį atgal tol, kol išgirsite spragtelėjimą.

5. Miltelių atlaisvinimas kapsulėje:
• Laikykite „Aerolizer“ vertikaliai, kad kandiklis būtų nukreiptas į viršų.
• Stipriai spausdami iš karto abu mygtukus persmeikite kapsulę, po to atleiskite mygtukus. Taip galima daryti tik vieną kartą.
Žinotina. Po šio veiksmo kapsulė gali sutrupėti ir mažų želatinos dalelių gali patekti į burną ar gerklę. Želatina yra valgoma, todėl nekenksminga.

6. Visiškai iškvėpkite.

7. Kad medikamentas patektų giliai į Jūsų kvėpavimo takus:
• Įkiškite kandiklį į burną ir šiek tiek atloškite galvą.
• Kandiklį stipriai suspauskite lūpomis.
• Greitai, bet tolygiai ir kiek įmanoma giliau įkvėpkite.
Žinotina. Jūs turite išgirsti dūzgimą, kadangi kapsulė sukasi virš jos kameros esančioje ertmėje. Jei šio garso neišgirdote, atverkite kapsulės kamerą ir patikrinkite, ar kapsulė laisvai guli kameroje. Po to pakartokite 7 veiksmą. NEMĖGINKITE dar kartą pradurti spausdami mygtukus.

8. Įkvėpę per „Aerolizer“, sulaikykite kvėpavimą, kol patogu, ir ištraukite „Aerolizer“ iš burnos. Po to per nosį iškvėpkite. Atverkite kapsulės kamerą ir patikrinkite, ar kapsulėje neliko miltelių. Jei jų liko, kartokite 6- 8 veiksmus.

9. Suvartoję visus miltelius, atverkite kapsulės kamerą (žr. 2 veiksmą). Išimkite tuščią kapsulę ir sausu audiniu ar minkštu šepetėliu pašalinkite inhaliatoriaus viduje esančius miltelių likučius.

10. Užsukite kandiklį ir uždėkite gaubtelį.

Dėmesio. „Aerolizer“ valymui NAUDOTI VANDENĮ DRAUDŽIAMA.

kaip-naudotis-aerolizer


Kaip naudoti „Diskus“?

1. Kad atidarytumėte „Diskus“, išorinį gaubtą laikykite vienoje rankoje, o kitos rankos nykštį uždėkite ant įdubos nykščiui. Stumkite nykštį tolyn nuo savęs. Išgirsite spragtelėjimą. Tada atsivers mažas plyšelis kandiklyje.

2. Laikykite „Diskus“ taip, kad burnos kandiklis būtų prieš Jus. Galite jį laikyti dešinėje ar kairėje rankoje. Stumkite svirtelę tolyn nuo savęs. Išgirsite spragtelėjimą. Dabar vaisto dozė jau yra kandiklyje. Kiekvieną kartą, kai svirtelė pastumiama, pūslelė atidaroma ir milteliai yra paruošti įkvėpti. Nežaiskite su svirtele, nes atidaromos pūslelės ir vaistas švaistomas veltui.

3. Laikykite „Diskus“ toliau nuo burnos, iškvėpkite kiek tik galite. Nekvėpuokite į „Diskus“.

4. Pridėkite burnos kandiklį prie lūpų. Lygiai ir giliai įkvėpkite iš „Diskus“, ne per nosį. Atitraukite „Diskus“ nuo burnos. Sulaikykite kvėpavimą maždaug 10 sekundžių arba kaip įmanoma ilgiau. Lėtai iškvėpkite.

5. Po to išskalaukite burną vandeniu ir jį išspjaukite. Tai gali padėti apsisaugoti nuo pienligės atsiradimo ir užkimimo.

6. Kad uždarytumėte „Diskus“, stumkite nykščio įdubą link savęs tiek, kiek ji slysta.

7. Išgirsite spragtelėjimą. Svirtelė grįš į pradinę padėtį. „Diskus“ vėl paruoštas naudoti.

Daugiadozės talpyklės valymas. Išvalykite „Diskus“ burnos kandiklį sausu audeklu.

kaip-naudotis-diskus


Kaip naudoti dozuojamąjį inhaliatorių?

Inhaliatorius susideda iš plastikinio korpuso, metalinės talpyklos, kurioje yra vaistai, kandiklio ir dangtelio. Pirmą kartą naudodamiesi nuimkite kandiklio dangtelį, gerai pakratykite inhaliatorių ir išpurškite du kartus į orą, kad įsitikintumėte, jog inhaliatorius veikia. Jeigu nenaudojote inhaliatoriaus kelias dienas, pakratykite jį ir išpurškite vieną dozę į orą, kad įsitikintumėte, jog inhaliatorius veikia.

1. Nuimkite dangtelį.

2. Supurtykite inhaliatoriaus turinį.

3. Prieš naudodamiesi inhaliatoriumi lėtai iškvėpkite iš plaučių orą.

4. Glotniai apžiokite kandiklį. Pradėdami įkvėpti paspauskite talpyklą su vaistais žemyn – tuo metu jokiu būdu nenustokite įkvėpti – įkvėpkite lėtai ir giliai.

S. Sulaikykite kvėpavimą kiek tik galite ir ištraukite inhaliatorių iš burnos. Tada lėtai iškvėpkite per nosį.

6. Uždarykite inhaliatorių. Po inhaliacijos patariama išskalauti burną vandeniu, po to – atsigerti.

Inhaliatorių reikia valyti mažiausiai kartą per savaitę. Išimkite metalinę talpyklę iš plastikinio korpuso, jį kruopščiai praskalaukite šiltu tekančiu vandeniu. Išdžiovinkite ir įdėkite atgal metalinę talpyklę.

NEDĖKITE METALINĖS TALPYKLĖS Į VANDENĮ.

kaip-naudotis-dozojuomaji-inhaliatoriu


Kaip naudoti dozuojamąjį inhaliatorių su tarpine?

1. Papurtykite inhaliatorių ir įdėkite į tarpinę.

2. Laikykite tarpinę horizontaliai, nukreipę inhaliatoriaus talpyklą aukštyn. Kuo giliau iškvėpkite.

3. Tvirtai apžiokite kandiklį.

4. Paspauskite inhaliatorių ir įkvėpkite giliai ir ramiai. Jeigu girdite švilpimą, vadinasi, įkvepiate per greitai.

5. Sulaikykite kvėpavimą 10 sekundžių arba įkvėpkite per tarpinę bent keturis kartus.

6. Išimkite tarpinę iš burnos ir palaukite bent 30 sekundžių prieš inhaliuodami kitą dozę.

Po paskutinės inhaliacijos išskalaukite burną.

Tarpinę išplaukite šiltame muiluotame vandenyje ir leiskite išdžiūti.

kaip-naudotis-dozojuomaji-inhaliatoriu-su-tarpine


Kaip vartoti „Easyhaler“?

1. Inhaliatoriaus papurtymas. Stipriai papurtykite inhaliatorių (aukštyn ir žemyn) 3-5 kartus. Šitaip užtikrinama, kad milteliai tinkamai pasklis ir jų dozė bus tinkama. Papurtę laikykite inhaliatorių stačią.

2. Spragtelėjimas. Paspauskite vieną kartą inhaliatorių tarp smiliaus ir nykščio, kol išgirsite spragtelėjimą, ir atleiskite. Taip užtikrinamas miltelių patekimas į inhaliacini kanalą, esantį kandiklyje.

Laikykite toliau inhaliatorių vertikaliai.

Jei manote, kad spragtelėjote inhaliatorių daugiau nei vieną kartą, žr. „Pastaba“ žemiau.

3. Inhaliavimas. Atlikite tai sėdėdami arba stovėdami
• Iškvėpkite (bet NE į inhaliatorių).
• Įsidėkite kandiklį į burną tarp dantų ir sandariai apimkite lūpomis.
• Stipriai ir giliai įkvėpkite per inhaliatorių
• Išimkite inhaliatorių iš burnos.
• Sulaikykite kvėpavimą apie 5 sekundes, po to kvėpuokite normaliai.

Įsitikinkite, kad neiškvėpėte į inhaliatorių. Tai labai svarbu, nes inhaliatorius gali užsikimšti. Jei taip atsitiko, žr. žemiau „Pastaba“. Jei Jums paskirta vartoti daugiau kaip vieną dozę, padarykite minutės pertrauką ir pakartokite A, B ir C procedūras iš naujo. Uždėkite ant kandiklio jo dangtelį.

Jei naudojatės išoriniu dangteliu, uždarykite jį.

PASTABA: Jei spragtelėjote netikėtai arba spragtelėjote daugiau nei vieną kartą, arba iškvėpėte į inhaliatorių, pastuksenkite kandiklį į stalą arba delną ir iškratykite miltelius iš kandiklio. Tai užtikrins tikslią vaisto dozę. Po to pradėkite iš naujo A, B, C procedūras.

Valymas. Kandiklį reikia bent kartą per savaitę išvalyti sausa servetėle. Vandens arba kitų skysčių naudoti negalima – inhaliatoriuje esantys milteliai bijo drėgmės.

kaip-vartoti-easyhaler


Kaip naudoti srovinius purkštuvus?

Kai kurie vaistai astmai gydyti yra skysti tirpalai ampulėse ir gali būti inhaliuojami tik sroviniais purkštuvais (kompresoriniais inhaliatoriais) (žr. paveikslėlyje).

1. Pasiruoškite užpildyti purkštuvą.

2. Pažymėtoje vietoje prakirpkite paketėlį.

Jei purškiamojo tirpalo nereikia, folijos paketėlio neatidarykite.

3. Išimkite ampulę.

4. Pasukite ampulę žemyn nuo savęs. Likusias ampules vėl įdėkite į folijos paketėlį ir atgal į dėžutę.

5. Atsargiai laikydami ampulės viršūnę pasukite ampulę, kad ji atsidarytų.

6. Atidarytos ampulės galą gerai priglauskite prie purkštuvo rezervuaro ir lėtai spauskite. Įsitikinkite, kad visas ampulės turinys ištekėjo į purkštuvą.

7. Surinkite purkštuvą ir naudokite jį pagal instrukcijas.

8. Panaudoję iš purkštuvo rezervuaro išpilkite bet kokį likusį tirpalą.

Valykite purkštuvą kaip rekomenduojama.

Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.


Kaip naudoti „Turbuhaler“?

1. Atsukite ir nuimkite dangtelį (galite išgirsti tarškėjimą).

2. Laikykite „Turbuhaler“ inhaliatorių vertikaliai, raudona rankenėle į apačią.

3. Užtaisydami „Turbuhaler“ inhaliatorių, nelaikykite kandiklio. Norėdami užtaisyti inhaliatorių „Turbuhaler“ doze, pasukite raudoną rankenėlę į vieną pusę iki galo. Paskui pasukite ją iki galo į kitą pusę (į kurią pusę pirmiausia sukti – nesvarbu). Turite išgirsti spragtelėjimą. „Turbuhaler“ inhaliatorius yra užtaisytas – paruoštas vartoti.

„Turbuhaler“ inhaliatorių užtaisykite tik tada, kai reikia vartoti šio vaisto.

4. Laikydami „Turbuhaler“ inhaliatorių toliau nuo burnos, lėtai iškvėpkite (tiek, kad nejaustumėte diskomforto).

Negalima iškvėpti per „Turbuhaler“ inhaliatorių.

5. Švelniai įstatę kandiklį tarp dantų ir sučiaupę lūpas, kiek galite giliau ir stipriau įkvėpkite per burną. Nekramtykite ir nekandžiokite kandiklio.

6. Ištraukę „Turbuhaler“ inhaliatorių iš burnos, lėtai iškvėpkite.

Įkvėptas vaisto kiekis yra labai mažas, todėl įkvėpę galite nepajusti jo skonio.

Vis dėlto jei laikėtės nurodymų, galite neabejoti, kad įkvėpėte reikiamą dozę ir vaistas pateko į Jūsų plaučius.

7. Jeigu vaisto reikia įkvėpti dar kartą, pakartokite 2-6 veiksmus.

8. Pavartoję vaisto vėl sandariai užsukite dangtelį.

9. Įkvėpę rytinę ir (arba) vakarinę dozę, praskalaukite burną vandeniu ir jį išspjaukite. Nemėginkite nuimti ar nusukti kandiklio. Jis pritvirtintas prie „Turbuhaler“ inhaliatoriaus, jo nuimti negalima. Nevartokite „Turbuhaler“ inhaliatoriaus, jeigu jis pažeistas arba nuo jo atsiskyręs kandiklis.

kaip-naudotis-turbuhaler

kada-pradeti-vartoti-nauja-inhaliatoriu„Turbuhaler“ inhaliatoriaus valymas
Kartą per savaitę nuvalykite kandiklio išorę sausu skudurėliu. Nenaudokite vandens ir kitų skysčių.

 

Kada pradėti vartoti naują inhaliatorių

Kiek dozių (įkvėpimų) „Turbuhaler“ inhaliatoriuje, rodo dozių indikatorius (kai inhaliatorius yra pilnas, jis rodo 60 arba 120 dozių).
• Dozių indikatorius sužymėtas intervalais po 10, todėl kiekvienos dozės jis nerodo.
• Kai pirmą kartą pasirodo raudona žyma indikatoriaus langelio krašte, būna likę maždaug 20 dozių. Vartojant paskutines 10 dozių, jų indikatoriaus fonas būna raudonas. Kai raudoname fone esantis „O“ pasiekia langelio vidurį, reikia pradėti naudoti naują „Turbuhaler“ inhaliatorių.


Informacija paruošta pagal:
1. Rima Norvaišienė, Marius Zolubas, „Astma“, 2012
2. Rima Norvaišienė, Marius Zolubas, „Astma“, 2009

Atnaujinta 2016.04.21